2. maj 2017

Kampagne sætter ord på tvivlen hos voldtægtsofre

Alt for mange voldtægtsofre får ikke den hjælp, de har brug for. Det gør de ikke, fordi de er usikre på om det, de oplevede, faktisk var en voldtægt. Det vil Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital nu gøre noget ved. Centret har netop derfor lanceret en landsdækkende oplysningskampagne – Er du i tvivl? – med Clienti som samarbejdspartner

Alt for mange voldtægtsofre får ikke den hjælp, de har brug for. Det gør de ikke, fordi de er usikre på om det, de oplevede, faktisk var en voldtægt. Det vil Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital nu gøre noget ved. Centret har netop derfor lanceret en landsdækkende oplysningskampagne – Er du i tvivl? – med Clienti som samarbejdspartner

 

Center for Voldtægtsofre er ikke kun en åben, akut modtagelse for mennesker, der har været udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt. Det er også et nationalt videns- og forskningscenter, der arbejder for at øge danskernes indsigt og viden på området.

 

På centeret oplever man, at mange voldtægtsofre ikke henvender sig, fordi de er i tvivl. Også selvom de har alvorlige psykiske reaktioner efter overgrebet. Det samme mønster ses hos de 8 øvrige centre rundt i landet.

 

  • ”Ofte skyldes tvivlen, at gerningsmanden er én, man kender i forvejen. Men tvivlen kommer også af, at mange ofre er plaget frygt, skam og skyld. Det gør det svært at bede om hjælp. Vi håber derfor, at vi med kampagnen kan øge kendskabet til centrene og få flere til at søge den hjælp, de har brug for”, fortæller projektleder fra Center for Voldtægtsofre, Sara Parding.

 

Vi skal kunne tale om tvivlen

De sidste måneder har Clienti og Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital arbejdet tæt sammen om kampagnen, der så dagens lys, 1. maj.  Kampagnen bygger på en omfattende undersøgelse af danskernes adfærd og viden på området – ikke mindst i den primære målgruppe som er kvinder mellem 15-25 år.

 

  • ”Emnet har berørt os meget. Bag alle tal og statistikker ligger der personlige oplevelser og historier, der sætter voldsomme spor. Vi har derfor været mere end opsatte på at skabe en oplysningskampagne, der vil gøre en mærkbar forskel”, siger Strategisk Direktør ved Clienti, Charlotte Liendgaard Vigh.

 

Kampagnen - Er du i tvivl? – adresserer tankerne, usikkerheden, frygten og tvivlen i annoncer på Facebook og Instagram, der er segmenterede og skræddersyet til den enkelte.

Når emnet er så følsomt som voldtægt, er det afgørende at kommunikere på medier, hvor modtagerne føler sig trygge samt gøre det så vedkommende og personligt som muligt. Derudover når kampagnen ud til målgruppen via sitet www.erduitvivl.dk samt på flush ads, busser og taxaer i 9 større byer i Danmark.  

 

Kampagnen, som fortsætter det næste halvandet år, er blevet gjort mulig med økonomisk hjælp fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Novo Nordisk og Østifterne.

 

Fakta om voldtægt

  • Politiet fik i 2016 744 anmeldelser om voldtægter, men mange voldtægter bliver aldrig meldt til politiet. Man ved derfor ikke helt præcis, hvor mange voldtægter der bliver begået
  • Forskere har prøvet at vurdere det reelle antal af voldtægter. En undersøgelse fra Justitsministeriet vurderer, at omkring 4.700 kvinder bliver tvunget til sex eller forsøgt tvunget til sex hvert år
  • Størstedelen af alle seksuelle overgreb og voldtægter bliver begået af én, som voldtægtsofferet kender i forvejen eller har mødt kort forinden
  • For rigtig mange af ofrene får overgrebet alvorlige konsekvenser – som posttraumatisk stress, angst, depression, misbrug og fysiske og seksuelle problemer,

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

 

Sara Parding

Projektleder

CfV - Center for Voldtægtsofre

Behandlings- og Videnscenter

Aarhus Universitetshospital

Tlf. 7846 4835.  

 

Charlotte Liendgaard Vigh

Strategisk Direktør

Clienti Aarhus

Tlf. 2963 8970.

Mail. clv@clienti.dk