Center for voldtægtsofre

Er du i tvivl?

Center for Voldtægtsofre består af ni afdelinger, placeret på danske hospitaler i hver region, der tilbyder gratis støtte og rådgivning til voldtægtsofre.